اهداف و چشم انداز

این نشریه با هدف مرتبط ساختن اساتید و دانشمندان کشورهای حوزه قفقاز، آناتولی و آسیای میانه با همدیگر و با اساتید و دانشمندان ایران و هم‌افزایی آنان طراحی و شروع به کار کرده و انتظار داریم که این همکاری و هم‌افزایی در راستای غنی‌سازی مراکز علمی منطقه و اساتید آن موجب تحقق تمدن نوین اسلامی شود.

این نشریه در آینده‌نگری و چشم‌انداز خود:

  • انتشار آن به بیش از چهار زبان طراحی شده در سطح کشورهای آسیایی اعم از غرب و مرکز آسیا
  • انتشار در سطح وسیعی از منطقه
  • امکان تشکیل هسته‌های علمی در کشورها برای فراهم شدن پژوهش‌های غنی و قابل عملیاتی شدن در کشورهای منطقه

و چندین هدف دیگر را مد نظر دارد.