فرایند پذیرش مقالات

مقالات نوشته شده به زبان‌های فارسی، انگلیسی، ترکی استانبولی و ترکی آذری بر اساس فرآیندی که در سایت نشریه طراحی و گنجانده شده درج و ارسال می‌گردد.